WVGGZ: wat staat ons te wachten?

Al in 2007 besloot het toenmalige kabinet de huidige wetgeving omtrent gedwongen psychiatrische zorg (Wet BOPZ) te vervangen door een nieuwe wet: dat werd de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ). Per 1 januari 2020 treedt de WVGGZ in werking. Waarom moest er eigenlijk een nieuwe wet komen? Wat verandert er? Is het een vooruitgang? Een korte introductie.

Delen