First Aid
Categorie: Overige

Eerste hulp bij psychose

Dit artikel gaat over hoe je iemand kunt helpen die een psychose heeft. Het is een (min of meer letterlijke) vertaling van het originele artikel van Vaughan Bell van Mindhacks (origineel).

Psychose is een toestand met hallucinaties, ongewone ideeën, achterdocht, gemengde emoties, warrige gedachten, en ongewoon of raadselachtig gedrag. Dit geeft iemand die hier last van heeft natuurlijk veel stress. Ook iemands omgeving krijgt hier mee te maken: ze zien dat het niet goed gaat, en willen graag helpen. Maar wat kan je precies doen?

Delen