Bestaat de vrije wil? The final battle!

Als er één filosofisch debat de laatste jaren het grote publiek heeft bereikt dan is het wel de discussie over het al dan niet bestaan van de vrije wil. En als er één filosofische discussie is die ook psychiaters zou moeten bezighouden, dan is het wel het debat rondom het bestaan van de vrije wil. Kwesties zoals die rondom de toerekeningsvatbaarheidsbeoordeling van verdachten met een psychiatrische stoornis, de wilsbekwaamheidsbeoordeling in het ziekenhuis en vraagtekens rondom de autonomie van de psychiatrisch patiënt, zijn allemaal terug te voeren op de vraag; bestaat de vrije wil? Op 11 maart 2016 zullen o.a. Daniel Dennett, Dick Swaab (‘Wij zijn ons brein’) en Victor Lamme de degens kruisen in wat wordt aangekondigd als ‘the final battle’.

Delen