Jaloezie: heel gewoon, van kwaad naar erger

Op 11 oktober a.s. organiseert de Stichting Psychiatrie en Film een symposium met als thema: Jaloezie – Heel gewoon, maar ook van kwaad tot erger

Locatie: Louis Hartlooper Complex te Utrecht

 

Jaloezie is een complexe emotie, waarover Montaigne opmerkte dat er veel zaken zijn, die er voeding aan geven, maar slechts weinig een remedie vormen. 
Marcel Proust noemde jaloezie een ongemakkelijke behoefte aan tirannie toegepast op liefde. 
Zo verwoordt de literatuur op fraaie wijze deze verwoestende emotie.

De emotie-theorie zegt het anders: de waarneming dat iemand anders een genoegen beleeft aan iets waar men zelf recht op meent te hebben, wekt niet alleen de actietendens van haat op, of die van hulpeloos verdriet of ontreddering. 

In de spreekkamer komen we jaloezie in allerlei soorten tegen.  De ernst van de gevolgen van jaloezie kunnen niet genoeg benadrukt worden, pathologische jaloezie is dan ook opgenomen in de DSM-5 onder de OCS verwante aandoeningen.

Op deze dag bespreken wij de jaloezie vooral vanuit de verschillende persoonlijkheidstrekken en hoe hier mee om te gaan.

 

Voor meer informatie en registratie voor dit symposium: psychiatrieenfilm.com

Delen