Vanuit het Verenigingsbestuur van de NVvP vestigen we graag uw aandacht op bijgevoegde vacature voor de voorzitter van de nieuw op te zetten Beroeps Belangen Commissie van de NVvP. Bent u die betrokken psychiater die ons vak een warm hart toedraagt, regelmatig fronsend het nieuws leest of hoofdschuddend vindt dat het anders en beter kan? Dit is uw kans bij te dragen aan een stevige positie van onze beroepsgroep. Een kans mede richting te geven aan het beleid van de NVvP en een kans invloed uit te oefenen op landelijke bestuurlijke tafels; bij uitstek plekken met mandaat en slagkracht.

Zie de vacature op NVvP Ledennet voor meer informatie.