Promotie Cees
Categorie: Promotie

Psychomotorische therapie en agressie regulatie bij eetstoornissen

Op 6 november 2017 promoveerde Cees Boerhout aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Psychomotor therapy and aggression regulation in eating disorders: Evidence-based treatment and performance-based measurement’. Hieronder volgt een samenvatting van zijn onderzoek.


Uit onderzoek naar eetstoornissen blijkt dat overmatige regulatie van woede en agressie een belangrijke rol speelt. Dit proefschrift presenteert een nieuwe behandeling die hierop is gericht, ontwikkeld vanuit de psychomotorische therapie (PMT) van Lentis Groningen. De resultaten van gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek op de polikliniek van Lentis en twee dagbehandelingen voor eetstoornissen, Lentis Groningen en Amarum Zutphen, leveren het eerste bewijs van de toegevoegde waarde van PMT voor het reduceren van onderdrukte en op zichzelf gerichte woede. In het poliklinisch onderzoek was daarbij in de interventiegroep ook sprake van een afname in eetstoornis-pathologie. Gebaseerd op deze bevindingen is de module opgenomen in de nieuwe landelijke Zorgstandaard voor Eetstoornissen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekcentrum, Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG. 

Delen