Negatieve schema verbetering na ECT
Categorie: Promotie

Negatieve schema verbetering na ECT

Waarom dit onderzoek?

Electroconvulsie therapie staat bekend om zijn goede werking bij depressies. Veel patiënten knappen op, ook de groep die al heel lang, ernstig of therapie resistent is (Heijnen et al., 2010). In een multicenter onderzoek is geprobeerd om het effect van ECT nog meer te verbeteren en terugval na ECT te voorkomen. Vanuit de cognitieve theorie is bekend dat negatieve schema’s een belangrijke rol spelen bij het ontstaanonderhouden en terugval van een depressieve stoornis.

In dit onderzoek hebben we geprobeerd door middel van ECT de negatieve schema’s te verzwakken en zo de effectiviteit van ECT te vergroten. Het onderzoek is gebaseerd op nieuwe inzichten vanuit de geheugentheorie. Deze hebben laten zien dat je herinneringen kan ophalen, deze tijdelijk dan ‘labiel’ worden en dan opnieuw opgeborgen kunnen worden. Dat opnieuw opbergen van opgehaalde herinneringen kan ook verstoord worden. Eerder onderzoek (Kroes et al., 2014) heeft laten zien dat ECT in staat is om net aangeleerde verhalen te verzwakken.

Delen