Survey
Categorie: Klinisch

One disorder fits tons of assessments questionnaires

Het aantal stoornis-specifieke vragenlijsten treedt uit zijn voegen. Zo zijn er meer dan 280 vragenlijsten die screenen naar de aanwezigheid van een depressief toestandsbeeld. De clinicus dreigt zich in het aanbod te verliezen en de researcher wordt verleid een vragenlijst te kiezen die het beste aansluit bij het beoogde doel van de studie. The more the merrier? Niet dus. 

Het gebruik van verschillende (diagnostische) vragenlijsten tussen clinici leidt tot een grote mate van variabiliteit in de gestelde diagnoses. Verder zijn de meeste vragenlijsten stoornis-specifiek, waardoor het gebruik van vragenlijst X bij het vermoeden diagnose Y in de richting stuurt van deze diagnose Y en dus de diagnostiek beïnvloedt. In de onderzoekssetting heeft een verschillende keuze van beoordelingsinstrumenten nefaste gevolgen voor de reproduceerbaarheid en de vergelijkbaarheid tussen studies onderling.  

Hoewel elk van deze instrumenten afzonderlijk werden onderzocht en als betrouwbare en valide maten werden bevonden, ontbreekt het aan onderzoek dat deze vragenlijsten, zowel syndroom-specifieke als transdiagnostische, met elkaar vergelijkt. Bevragen ze de aanwezigheid van dezelfde groep symptomen? En wordt een welbepaald symptoom op basis van dezelfde kenmerken bevraagd?

Delen