Farmacogenetica in de psychiatrische praktijk: een kritisch overzicht

De droom van farmacotherapie op maat

Hoe weet een psychiater eigenlijk welk antidepressivum voor welke patiënt gaat werken? En welke werkende dosering zo min mogelijk bijwerkingen geeft? Het antwoord is eigenlijk best knullig: dat weten we eigenlijk niet goed. In de praktijk is dat toch grotendeels trial-and-error op basis van het beschikbare bewijs: we proberen het zo goed mogelijk te doen. Waarom een patiënt veel baat heeft bij antidepressivum A maar niets aan antidepressivum B heeft met een identiek profiel (bijvoorbeeld 2 SSRI’s), tsja, daar snappen we nog niet veel van. In de praktijk is dat wel een probleem: antidepressiva zijn helaas lang niet altijd voldoende effectief of geven soms veel bijwerkingen. Kijk bijvoorbeeld maar naar STAR*D: een derde van de patiënten met depressie reageert onvoldoende op een reeks antidepressiva. Farmacotherapie op maat is daarom een zeer relevant onderwerp voor de klinische psychiatrische praktijk.

Delen