Man vragen
Categorie: Klinisch

De invloed van depressie op de levensverwachting

Wat patiënten, naasten en behandelaren al een tijd lang wisten, dringt nu ook door in de echelons van de beleidsmakers; een depressie is een veelvoorkomende rotziekte, en bestrijding is letterlijk van levensbelang. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorspelt dat depressie in 2030 ‘volksziekte nummer één’ is, dus nog boven bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of diabetes. In Nederland maken zo’n 800.000 Nederlanders in hun leven minstens één keer een depressie door, en bekend is ook dat elke depressieve episode het risico op een volgende depressie vergroot (Burcusa et al. 2007). De Engelsen noemen dit ‘kindling’, brandhout, waarbij een depressie diep van binnen kan blijven smeulen en zo weer op kan laaien tot een volwaardige brand. De taak aan de psychiater en andere behandelaren om te helpen de brand te blussen, en om de omstandigheden zo te beïnvloeden dat het smeulende vuurtje niet opnieuw wordt aangewakkerd. De gevolgen van een depressie zijn namelijk legio; een depressie kan zeer invaliderend zijn en trekt een zware wissel op zowel patiënten als naasten. Het hersteltraject is vaak langdurig, met grote sociale, maatschappelijke en financiële gevolgen. 

Delen