white and orange medication pill photo - Michał Parzuchowski
Categorie: Klinisch

Leren over combineren: hoe goed gaan olanzapine en amisulpride samen?

Jarenlang hebben we het combineren van antipsychotica bij patiënten die onvolledig responderen op monotherapie, gezien als iets wat vooral voortkwam uit een gevoel van onmacht bij de behandelaar. Voor combinatietherapie is geen rationale en de kans op bijwerkingen nemen toe bij dit soort cocktails. Pas bij clozapine non-respons valt augmentatie te overwegen, en alleen als clozapine écht niet gegeven kan worden is het combineren van een eerste of tweede generatie-antipsychtica een optie. Zo schrijft ook onze richtlijn, die zich vooral baseert op een meta-analyse en een Cochrane review en die duidelijk maakt dat we eigenlijk geen bewijs hebben voor non-clozapine combinatiestrategieën (1,2). Een recentere Cochrane review en meta-analyse uit 2017 rapporteerde zeven RCT’s die combinatietherapie van atypische antipsychotica vergeleek met monotherapie (3). Zij zagen géén verschil tussen respons (RR 0.95 CI 0.83 -1.09) en PANSS-scores. Dus, heb je een chronisch psychotische patiënt op je afdeling die is opgenomen met risperidon, quetiapine en penfluridol op de mediatielijst? Dan is saneren en overzetten op clozapine het devies.

Delen