Alcohol in het huwelijk: nood aan een systeemaanpak?

Introductie

Partnerselectie of “soort zoekt soort” wordt weleens gezegd in de situatie dat beide partners in de relatie weleens te veel drinken. Partnerinteractie zou een ander belangrijke factor zijn waarbij hypotheses de ronde gaan zoals dat het bv. niet zou opvallen dat jezelf (te) veel drinkt als je partner meer drinkt, of dat er een psychodynamiek aanwezig is bij beide partners waarbij de splinter in het oog van de partner meer opvalt dan de balk in je eigen oog. Dit creatief onderzoek naar het effect van een huwelijkspartner met of zonder alcoholisme op het ontwikkelingsrisico van een verslaving aan alcohol licht meer dan het tipje van de sluier.

 

Onderzoeksvraag
Verhoogd het hebben van een partner met alcoholisme het eigen risico op het ontwikkelen van alcoholisme?

Delen