Broccoli voor Autisme

Introductie
Onlangs verscheen er een bijzondere studie (link) in de Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) naar de effecten van het broccoli extract sulforafaan op de symptomen van ASS (Autisme Spectrum Stoornis).
Sulforafaan is een stofje wat in broccoli zit. Het staat bekend om zijn gezonde eigenschappen; het beschermt tegen oxidatieve stress, het heeft een beschermend effect tegen neuro-inflammatie en het verhoogt de concentratie antioxidanten. Al deze factoren zijn tevens geassocieerd met de pathofysiologie van autisme waarmee de brug tussen sulforafaan en autisme snel was gelegd.

Wat is er nu precies onderzocht?
In een dubbelblinde, placebogecontroleerde RCT werden 44 mannelijke patiënten (leeftijd tussen de 13-27 jaar) met matig-ernstige autismespectrum stoornis geïncludeerd en gedurende 18 weken gevolgd. 29 patiënten kregen het broccoli-extract en 15 patiënten kregen een placebo.
Na 18 weken werden er in de groep die werd behandeld met sulforafaan significante afname gevonden op diverse maten die gedrag meten. Zo werden op de Aberrant Behavior Checklist (ABC, 34% reductie), de Social Responsiveness Scale (SRS, 17% reductie) en de Clinical Global Impression Improvement Scale (CGI-I, afnames van 40-50%) significante verschillen gevonden ten opzichte van placebo. Binnen deze meetinstrumenten werd een afname gevonden van hyperactiviteit, geprikkeldheid, lethargie en stereotypie. Ook verbeterden de scores op de SRS op de gebieden communicatie, motivatie en maniërisme.
Wanneer de behandelgroep stopte met het broccoli-extract werd de eerder genoemde symptoomreductie teniet gedaan; na 4 weken waren de autisme-kenmerken weer op hetzelfde niveau als van voor de start van de studie.

Implicaties voor de praktijk
Moeten ouders van autistische kinderen dit stofje sulforafaan in grote getalen gaan bestellen vanuit de VS of is een broccolirijk dieet geïndiceerd?
De onderzoekers zijn, ondanks de veelbelovendheid van de bevinding, hierin vooralsnog terughoudend. Het betreft een kleine patiëntenpopulatie waarbij de patiënten relatief oud waren. Ook werd er als bijwerking gewichtstoename gerapporteerd; dit moet verder onderzocht worden.
 
Broccoli2 640Toch is er reden tot gejuich. Wat vernieuwend is aan deze studie, is dat dit de eerste studie is die een middel heeft gevonden die daadwerkelijk de kernsymptomen van autisme reduceert en tevens invloed heeft op mogelijke onderliggende oorzaken van autisme (oxidatieve stress, verminderde hoeveelheid anti-oxidanten en neuro-inflammatie).
Meer onderzoek met grotere aantallen patiënten is nodig om iets zinnigs te kunnen zeggen of dit middel aan alle patiënten met autisme kan worden voorgeschreven of dat men hier, gelet op de bijwerkingen, vooralsnog terughoudend mee moeten zijn. Daarbij worden er enkele bijwerkingen (gewichtstoename, epileptische aanvallen) gerapporteerd waarvan niet duidelijk is hoe schadelijk deze kunnen zijn en waarom deze ontstaan.

Toekomst?
Stel je voor dat dit stofje de kans op het ontwikkelen van autisme (al in de baarmoeder) kan verkleinen door de moeder sulforafaan preconceptioneel voor te schrijven of kinderen in een heel vroeg stadium van de ziekte voor te schrijven. Dat zou mooi zijn. Eerst gewoon maar eens veel broccoli eten.