Cursus Psychofarmacologie - najaar 2021

Lokale congressen
Psyfar_congres
Datum: 2021-09-07 00:00

Locatie:  Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

Specialisme: Psychiaters, ziekenhuisapothekers, openbaar apothekers

Kosten: €529,- per dag, Psyfar leden betalen €475,-. De kosten voor de gehele cursus bedragen € 2650,- voor niet-leden, abonnees van Psyfar betalen € 2385,-. Prijzen zijn inclusief btw, cursusmateriaal, caterkingkosten en online toegang tot Psyfar gedurende de cursus.
Accreditatie: is aangevraagd voor 6 nascholingsuren per dag bij de NVvP, NVZA en het KNMP. 

 • Van de makers van Psyfar.
 • Volledig onafhankelijk en ongesponsord.
 • Gedoceerd door een ervaren, multidisciplinair docententeam.
 • Intensief en praktijkgericht cursusprogramma.
 • Kleine cursusgroepen dus veel ruimte voor interactiviteit.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

 • heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca;
 • heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste bijwerkingen van psychofarmaca;
 • kan de deelnemer de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter doorgronden;
 • kan de deelnemer interactiesignalen interpreteren in de dagelijkse praktijk;
 • heeft de deelnemer handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;
 • heeft de deelnemer basiskennis van een aantal voor de psychiatrie belangrijke somatische aandoeningen en welke middelen daarvoor gebruikt worden.

Cursusopzet

De cursus bestaat in totaal uit zes dagen van ca. 9:00 tot 17:30 uur. De dagen zijn ook los te volgen. Cursusdagen zijn: 7 september, 23 september, 2 november, 23 november, 25 november en 16 december. Tijdens de bijeenkomsten zal veel gebruik worden gemaakt van actieve werkvormen (workshop/presentatie portfolio/interactiespel, etc.).

 

Het programma

De cursusdagen zijn ook los te volgen (voor 6 accreditatiepunten per dag).

Dag 1 - dinsdag 7 september - Antipsychotica, Somatiek: cardiologie
Docenten: dr. Roos van Westrhenen, Navin Bindraban, dr. Jan Bogers en dr. Arne Risselada
Op deze dag besteden we aandacht aan de antipsychotica. Door middel van een interactief ‘receptorenspel’ leert u om de eigenschappen van antipsychotica te koppelen aan bijwerkingen. Verder bespreken we de behandelingsopties bij therapieresistente schizofrenie, met speciale aandacht voor het antipsychoticum clozapine. Tot slot bespreken we tijdens een dagdeel somatiek de verandering in het ECG en QTc verlenging bij gebruik van psychofarmaca.

Dag 2 - donderdag 23 september - Antidepressiva en diabetes
Docenten: dr. Eric Ruhé, dr. Arne Risselada, drs. Folkert van Bruggen
Tijdens deze dag krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het voorspellen van bijwerkingen en het doseren, switchen en stoppen van antidepressiva. Ook gaan we in op de belangrijkste indicaties en bijwerkingen van Elektroconvulsietherapie (ECT). Tot slot gaan we tijdens een dagdeel somatiek in op de achtergronden, diagnostiek en behandeling van diabetes type 1 en 2. Er is daarbij veel aandacht voor de implicaties van dit somatische ziektebeeld voor uw psychiatrische praktijk.

Dag 3 - dinsdag 2 november - Metabolisme, kinetiek en genetica, Somatiek: pijn en infectie
Docenten: dr. Arne Risselada en prof.dr. Eric van Roon
Op deze cursusdag krijgt u uitleg over farmacokinetische principes die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. We bespreken bij welke psychofarmaca Therapeutic Drug Monitoring (TDM) moet worden toegepast. U krijgt handvatten voor het omgaan met afwijkende nier- en leverfuncties. Daarna is er aandacht voor interacties in de klinische praktijk. Hoe interpreteert u de signalen? En welke zijn klinisch relevant? Wat heeft u nodig voor goede medicatiebewaking? Tijdens het middaggedeelte gaan we in op farmacogenetica: van een uitleg van de belangrijkste termen en het CYP2D6 genotype tot de therapeutische implicaties voor nu en in de toekomst. Tot slot bespreken we tijdens een dagdeel somatiek de huidige kennis rond de behandeling van pijn. We gaan in op de belangrijkste bijwerkingen van primaire analgetica en de interacties tussen deze middelen en psychofarmaca. We sluiten af met een presentatie over infectie.

Dag 4 - dinsdag 23 november - Psychofarmaca en bijzondere patiëntenpopulaties
Docenten: dr. Irene van Vliet en dr. Glenn Dumont
Op dag 4 bespreken we de veranderende farmacokinetiek bij zwangerschap en de belangrijkste risico’s van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie. Daarna wordt het ziektebeeld ADHD besproken. U leert welke middelen u kunt toepassen en krijgt inzicht in de werking en bijwerkingen. Daardoor bent u uiteindelijk in staat om ADHD zo effectief mogelijk te behandelen. Tijdens het derde gedeelte gaan we in op het onderwerp verslaving. We bespreken verschillende vormen van farmacotherapie inclusief de afwegingen die nodig zijn om ze toe te passen in uw klinische praktijk.

Dag 5 - donderdag 25 november - Bijwerkingen, de ouder wordende patiënt
Docenten: dr. Erna Beers en dr. Rob Kok
Op deze dag is er uitgebreid aandacht voor het signaleren, behandelen en bewaken van bijwerkingen. U krijgt inzicht in de farmacologie van bijwerkingen waardoor u uiteindelijk in staat bent om er op te anticiperen. Bij bepaalde somatische geneesmiddelen treden met regelmaat psychiatrische bijwerkingen op. Na het volgen van deze dag bent u in staat om psychiatrische symptomen als mogelijke bijwerking te  identificeren of uit te sluiten. Aan het einde van deze cursusdag is er aandacht voor de ouder wordende patiënt. U krijgt onder meer inzicht in de opbouwschema’s en doseringen bij ouderen. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht van de somatische comorbiditeit bij het voorschrijven.

Dag 6 - donderdag 16 december - Stemmingsstabilisatoren en anxiolytica
Docenten: dr. Max de Leeuw, dr. Arne Risselada en dr. Roos van Westrhenen
De laatste cursusdag begint met een bespreking van de belangrijkste middelen bij de bipolaire stoornis, de onderlinge verschillen tussen deze middelen en de bijwerkingen. Er wordt uitgebreid ingegaan op lithium en anxiolytica: van geneesmiddeleninteracties tot het bespreken van de risico’s voor somatische problemen. U krijgt inzicht in de farmacologie en het werkingsmechanisme van de verschillende psychofarmaca die bij  angststoornissen worden voorgeschreven. 

 

 

 

 

Alle datums


 • 2021-09-07 00:00