Boek

Dit dossier bevat artikelen met de tag BOEK

 • Van 5 t/m 7 april wordt het jaarlijkse Voorjaarscongres van de NVvP gehouden. Dit jaar met een belangrijk centraal thema; veerkracht! Wat is veerkracht en waarom is het zo’n belangrijk thema? Volgens de NVvP is veerkracht een dynamisch begrip: ‘Het gaat over ons vermogen om druk te hanteren en de vaardigheid van herstellen.’ Er zijn natuurlijk meer definities te bedenken. Hoe je veerkracht definieert hangt ook af van je vertrekpunt (moleculair, neurobiologisch, psychologisch, sociaal-maatschappelijk etc.) Daarover horen wij naar verwachting van 5 t/m 7 april meer in Maastricht. De definitie van de NVvP spreekt mij eerlijk gezegd als vertrekpunt wel aan. Het doet mij sterk denken aan wat ik afgelopen zomer heb gelezen in het boek ‘Stalen Zenuwen’ van Ger Post. Daarin geeft de auteur op aansprekende wijze antwoord op de vraag hoe topsporters presteren onder druk. Wat Post ons leert over de manier waarop topsporters hun weerbaarheid zouden moeten trainen, levert ook nuttige inzichten op voor de psychiatrie. De belangrijkste les uit het boek is dat wij nogal gestrest zijn over stress. 

 • In het boek Autisme en ADHD in een persoon beschrijft Josine Bouwmans haar persoonlijke levensgeschiedenis dat wordt gekleurd door haar dubbele diagnose (Autisme en ADHD). Aan de hand van dat levensverhaal bespreken twee experts op het gebied van orthopedagogiek (prof. Ina van Berckelaer-Onnes) en ontwikkelingspsychologie (Dr. Sander Begeer) de symptomatologie van Josine en geven een wetenschappelijke achtergrond waarin dit levensverhaal geplaatst kan worden.

 • Peter Dupont heeft met een moedige maar controversiële journalistieke queeste het fenomeen van de webcamseks met minderjarigen in de Filipijnen binnen weten te dringen. Een stroming die zo wijdverbreid is – op elk moment van de dag zijn 750.000 mensen op zoek naar webcamseks met minderjarigen -  is schokkend, en zet meteen aan het denken over de vraag waarom zo'n wereld die gefundeerd is op in onze westerse ogen illegale praktijken, zo groot is. Peter Dupont laat scherp zien hoe de vraag vanuit het westen (die blijkbaar erg groot is) het aanbod op de Filipijnen ontmoet. Middels een fascinerende, spannende journalistieke werkwijze heeft Dupont dit relatief nieuwe fenomeen binnen weten te dringen.

   

  Beschouwing

  Hij schuwt het benoemen van gruwelijkheden niet en het is goed dat hij dat niet geschuwd heeft: zo vertelt hij over een moeder die hun 2-jarige kind voor de camera orale seks laten hebben, en over een Australische man die kinderen aan kettingen in zijn huis vasthoudt. Om de situatie in de Filipijnen te begrijpen is het belangrijk om niet te verpozen in afstandelijke feitelijkheden - je moet met je neus op de feiten gedrukt worden.

  Tijdens het lezen werpt zich de interessante vraag op in hoeverre het ethisch is wat Dupont gedaan heeft – zich als pedofiel uitgeven om zo diep mogelijk in Filipijnse webcamseksscene door te dringen. Los van of het ethisch is, wordt de noodzakelijkheid van deze handelswijze om erin te slagen meer over deze wereld te weten te komen overtuigend over het voetlicht gebracht. En daarmee legt Dupont een interessant dilemma bloot. Wat is geoorloofd, en wat niet?

  De opbouw van het verhaal doet soms wat lineair aan – gaandeweg wordt het moeilijk alle verschillende kinderen van elkaar te onderscheiden, hetgeen op zijn beurt de massaliteit en de banaliteit van het probleem weergeeft, want daar slaagt het boek in; het voor ons westerlingen invoelbaar maken van de deplorabele situatie van de arme Filipino’s. Voor veel kinderen en gezinnen komt het neer op het volgende dilemma: seks voor de camera of honger lijden. Het feit dat Dupont ons daarover laat nadenken is interessant, aanstootgevend, maar ook prikkelend. Hij dwingt ons om ons zo vertrouwde denkkader los te laten, en oog te krijgen voor een – hoe naar dat ook moge zijn – omgeving waarin heel andere paradigmata gelden.

  Het verhaal zou krachtiger binnenkomen als er aan de verschillende personen in het boek iets meer kleur en diepte toegekend zou worden, waardoor ze beter van elkaar te onderscheiden zijn. Ook zou de boodschap harder binnen komen als de schrijver wat minder zijn oordeel klaar zou hebben over de situaties waarin hij terechtkomt, maar de feiten meer voor zichzelf zou laten spreken.

  Dupont heeft met zijn onderzoeksjournalistiek een massale, relatief nieuwe ontwikkeling blootgelegd en roept met zijn boek Kinderen van het Web een aantal interessante dilemma’s op, waarbij hij ons dwingt op een meer overstijgend niveau naar de voedingsbodem voor dit probleem - dat inmiddels geen exotisch, incidenteel karakter meer heeft - te kijken.

   

   

  Bibliografie

  Kinderen van het web - Undercover als pedofiel

  Peter Dupont

  Epo uitgeverij; ISBN: 9789462670853 ; 228p.

 • “Alles over psychische stoornissen” is een uitvoerig werk met voorwoord, inleiding, 19 DSM-hoofdstukken, een hoofdstuk over behandeling, een verklarende woordenlijst, 3 bijlages en een register. Hiermee werd de basis gelegd voor een hulpmiddel waardoor iedereen die in aanraking komt met een psychische stoornis (zelf als individu of als dierbare) meer te weten komt over de aandoening. Het geeft aan niet te dienen als instrument voor zelfdiagnose, en daar leent het boek zich ook niet echt voor, maar als hulpmiddel voor, tijdens en na een gesprek met een hulpverlener.

 • Dit boek wordt voorgesteld als een losstaand werkboek dat gebruikt kan worden door patiënten, kinderen en adolescenten, om zelf doorheen te gaan, alsook door hulpverleners die het werkboek in hun begeleidingen kunnen gebruiken. Niet alleen slaagt het boek hier goed in, de inhoud van het boek gaat zelfs iets verder door op een elegante manier aan psycho-educatie rond angst te werken. Hiervoor kreeg de originele Engelstalige versie dan ook de publieksprijs van de Britse schoolbibliotheken voor beste informatieve boek.

 • Zelfregulatie bij kinderen is een zelfhulpboek voor ouders om hun kind te helpen relaxt en succesvol door het leven te gaan. Kinderpsycholoog Stuart Shanker baseert zich op tientallen jaren onderzoek en praktijkervaring. Zijn doel is om de concentratie en focus van je kind te verbeteren en verbeteringen aan te brengen in de cognitieve en emotionele delen van zijn leven. 

 • Afgelopen jaren heb ik vaak opnieuw moeten opzoeken bij welk IQ iemand zwakbegaafd is of licht verstandelijk beperkt. Zwakbegaafd klinkt mij ernstiger in de oren dan licht verstandelijke beperking, maar is dat wat betreft IQ niet. Het boek ‘Kompas licht verstandelijke beperking’, geschreven door Yvette de Beer, begint hiermee door de vele, steeds veranderende definities van licht verstandelijke beperking (LVB) te bespreken.

   

  In de DSM-5 wordt aangehouden dat iemand met een IQ onder de 70 (± 5) gediagnosticeerd kan worden met een LBV. Het ministerie van VWS kondigde in 2004 een maatregel aan waarbij een bovengrens voor het IQ van jongeren met een LVB op 75 werd gesteld. De praktijk liet echter zien dat ook jongeren met een IQ tussen de 75 en 85 (‘zwakbegaafdheid’) vaak gespecialiseerde LVB-zorg behoeven. De maatregel werd weer ingetrokken. In het Kompas wordt benadrukt dat het belangrijk is niet alleen naar het IQ te kijken, maar ook naar het aanpassingsvermogen.

 • Nog voor de inhoudstafel staat er een quote van Nietzsche: “Er zit meer wijsheid in je lichaam dan in je diepzinnigste gedachte”. Nochtans zit er veel wijsheid in de gedachten waaruit dit boek is ontstaan.

   

  Het boek bestaat voor het grootste gedeelte uit verhalen en uitleg waarbij gewillig is geput uit de eigen ervaringen en expertise. De auteurs zijn ook niet te bekaaid om fouten uit het verleden te gebruiken, allen in dienst van een illustrerende duidelijkheid en voor de leermomenten. Ondanks de subtitel -pleidooi voor stille signalen in therapie- leest dit boek niet als een eenzijdig pleidooi. Hier wordt inderdaad een lans gebroken voor het concept intuïtie maar zonder voorbij te gaan aan kwaliteit én rekening houdend met de huidige maatschappelijke tendensen van, onder andere, de aftoetsbaarheid. 

 • Identiteitsontwikkeling in het licht van Professional performance voor artsen; tussen tijd en technologie

  ‘De psychiater worstelt met zijn identiteit’ sprak de voorzitter van onze beroepsvereniging recent. De jonge psychiater ook? Ja, natuurlijk. We mogen trots zijn op ons vak, maar we zijn ook opgeleid in tijden van toenemende beperkingen, bezuinigingen, productiedruk, en de belofte van en teleurstelling in de wetenschap. We ervaren een toenemend wantrouwen in de medische stand en negatieve berichtgeving over de psychiatrie. We zoeken houvast in de biologie, farmacotherapie en psychotherapie én vinden die vaak ook. We zoeken woorden om de verzekeraar, gemeente en samenleving te tonen wat we doen en dat we bestaansrecht hebben, maar vinden vaak niet de tijd om ze op te schrijven. We merken dat het contact met de patiënt zo belangrijk is in het op gang krijgen van een behandeling en dat je als professional tijd en ruimte moet voelen om hierbij stil te staan. We zoeken ruimte om ons te verdiepen of te verbreden, maar krijgen dan te horen dat verdieping niet declarabel is. In onze vrije tijd proberen we een gezin draaiende te houden of ons lichaam, brein en geest gezond te houden door andere activiteiten.

 • In een prachtig boek getiteld Museum Dirk De Wachter, Kunst & Psychiatrie in borderlinetijden legt Dirk de Wachter en consorten haarfijn uit wat de overeenkomsten en de verschillen zijn tussen de psychiatrie en kunst. Het boek behandelt de outsider art, wisselt diepgravende essays af met fascinerende prenten van de tentoongestelde kunstwerken en laat gerenommeerde schrijvers en kunstenaars aan het woord die de 9 symptomen van de borderline persoonlijkheidsstoornis koppelen aan maatschappelijke thema’s.

 • Als het handboek ethiekondersteuning ergens in slaagt, dan is het wel de lezer ervan overtuigen dat ethiek iets is voor elke dag en voor iedereen. Het handboek slaagt erin aan te tonen hoe ethiek en ethische overwegingen verweven zitten in elke beslissing die in een gezondheidsnetwerk wordt genomen, op elk niveau, met betrekking tot elk thema. Met behulp van getuigenissen en voorbeelden uit de praktijk, die vervolgens uitgebreid besproken worden, biedt het handboek een concrete houvast voor iedereen die zich afvraagt hoe een specifiek complex probleem zo breed mogelijk benaderd kan worden. Verschillende gesprekstechnieken, beslissingsvormen, benaderingen worden – zoals het hoort voor een handboek – stap voor stap beschreven. Het handboek leest vlot en nodigt uit om “in de buurt” rond te slingeren, zodat het van tijd tot tijd ter hand genomen kan worden voor enkele concrete tips in dìe specifieke situatie waarin je nu juist vast zat, hetzij met patiënten, hetzij met het management, met collega’s enz. . Dankzij de handige inhoudstafel in het begin van het boek, biedt het handboek in een notendop, ondanks het ontbreken een efficiënte index op het einde, op een erg toegankelijke manier ethiek voor elke dag.

 • Op een zomerse avond lees je het boekje Praktische farmacotherapie bij ADHD van Glenn Dumont (klinisch farmacoloog) uit. Het telt, inclusief casuïstiek en bronnen, nauwelijks 100 pagina’s en is daarmee, naast overzichtelijk en toegankelijk, ook uitermate beknopt.

 • Amir Levine en Rachel Heller beschrijven op een begrijpelijke manier hoe hechting werkt, hoe belangrijk het is in ons leven en hoe we veilige en onveilige hechting kunnen herkennen. Daarnaast probeert het boek praktische handvatten te geven voor het aangaan van een gezonde liefdesrelatie voor zowel mensen met een angstige- als een vermijdende hechtingsstijl.

  De kaft van het boek ziet er misschien een beetje goedkoop uit als just another self-help guide, maar dat is gelukkig de buitenkant. De inhoud en het thema van het boek is praktisch, uiterst actueel en helder opgeschreven. In lekentaal wordt duidelijk hoe belangrijk hechtingspatronen zijn, welke hechtingstypes er bestaan, welke invloed ze hebben op onze zoektocht naar een partner en het allerbelangrijkste, wat voor rol hechting in de partnerrelatie speelt.

  Met talloze voorbeelden wordt er aandacht besteed aan het waarom partners elkaar opzoeken en wat ze bij elkaar te zoeken hebben. Deze relatiepatronen zijn volgens de auteurs eigenlijk al bij de eerste dates te herkennen, zowel voor buitenstaanders als mensen die nog op zoek zijn naar een partner. En juist dat allereerste begin van een relatie is essentieel. Daar wordt de basis gelegd voor een gezonde of ongezonde relatie; want ‘door iemand te zijn die je niet echt bent, sta je iemand anders toe om met jou samen te zijn op zijn of haar voorwaarden en te komen en gaan zoals het hem/haar belieft’.

 • Begin dit jaar verscheen bij Uitgeverij Boom de tweede, geheel herziene druk van het handboek Klinische Kinderneuropsychologie. De vorige editie kreeg de prijs “Beste Leerboek 2010-2012” van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Met veel nieuwsgierigheid opende ik dan ook het pakket nadat dit was thuisbezorgd. Na wat rondvragen bleek het namelijk een standaardwerk dat de meeste psychologen in de jeugdzorg wel kennen of zelf in de kast hebben staan. Dat is ook niet zo gek, het is primair een leerboek voor psychologen en orthopedagogen in opleiding. Na een paar maanden dit boek op de hoek van mijn bureau te hebben liggen, kom ik tot de conclusie dat het daarnaast uitermate interessant voor de kinder- en jeugdpsychiater met interesse in het vak van de neuropsychologie.

 • Ik moet eerlijk zeggen dat ik het schrijven van deze boekrecensie gedurende enkele weken voor me uit heb geschoven. Het felrode boek met 322 te lezen bladzijden en vooral veel tekst, is zeker geen romannetje dat je naast je bed legt om vlak voor het slapen gaan nog een paar blaadjes van te lezen. Maar het belang ervan is groot. Om de haverklap nog worden we geconfronteerd met wat de auteurs een tweesnijdend zwaard noemen – wie een psychische aandoening heeft moet zich niet alleen verweren tegen de gevolgen van de aandoening zelf, maar ook tegen de vaak afwijzende reacties van mensen om hen heen.

 • Het Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren is een welkome ‘geïllustreerde’ uitwerking van de wat drogere richtlijn suïcidaal gedrag, die de basis vormt van dit handboek. In een vlotte en toegankelijke stijl worden verschillende facetten van het werken met suïcidale jongeren besproken.

 • Avonturen in de mens, Gavin Francis

  Kort en bondig; dit boek gaat over EBM: "experience based medicine". Reizend doorheen het menselijk lichaam bespreekt de auteur verschillende essentiële elementen van het leven. Hij focust zich op die momenten waarop leven en lichaam zich het meest intens verweven weten; waarin het leven met het lichaam - al dan niet bewust - in aanraking komt. Het boek bestaat uit diverse kortverhalen die in hoofdstukken verpakt zijn, waarin de auteur zijn eigen ervaringen en bedenkingen bij verschillende ziektebeelden en medische handelingen vertelt.

 • ‘Na 30 jaar DSM en breinpraat keert met dit boek eindelijk de mens terug in de zorg’, schrijft Wouter Kusters (filosoof en ervaringsdeskundige) op de cover van het nieuwe boek “Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie” van Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim van Os (Diagnosis Uitgevers, 2016). Kijk, dat is nu inderdaad taal waar ik van hou. Met veel plezier en bewondering heb ik het 302 pagina’s tellende boek gelezen. Ik had veel herkenning in de beschrijving van de huidige problemen met het GGZ-systeem in Nederland. Toch is er ook een aantal kanttekeningen te maken, maar de schrijvers vinden dit niet erg omdat het plan nog niet af is, en vooral samen uitgewerkt moet gaan worden. Als er maar iets gaat veranderen!

 • Erik Rozing vlecht op een natuurlijke wijze de worstelingen van een psychiatrische patient en van een psychiater in opleiding in elkaar.

  Als co-assistent was ik vaak gechoqueerd over het gebrek aan empathie en betrokkenheid bij het begluren van de communicatie tussen artsen en patienten. Alle clichés kwamen voorbij: de stoffige, wereldvreemde professor, de ijskoude neuroloog of de horkerige chirurg. Allemaal misten ze een belangrijke skill; medeleven.

 • In november 2015 kwam het boek Kinderen Krijgen uit bij uitgeverij Nieuwezijds. De ondertitel “Bereid je voor op je leven als ouder” doet vermoeden dat dit boek misschien wel de nieuwe “dokter Spock” is. Tips en trucs voor iedere ouder met handige weetjes. Maar na het boek open te hebben geslagen, valt dat toch een beetje tegen. Het boek is vooral een werkboek met tabellen, invul opdrachten en kleine stukjes achtergrond. Het hoort bij het Australisch programma “Towards Parenthood” en heeft een overwegend cognitief-gedragstherapeutische insteek. De Nederlandse versie is een rechtstreekse vertaling van de Australische variant zonder voorwoord voor de Nederlandse markt.

 • "De ziel van het vak" heet het recent verschenen boek onder redactie van Erwin van Meekeren en Jan Baars (Boom Uitgevers Amsterdam, 2015). Ik mocht dit boek recenseren voor De Jonge Psychiater. Het boek heeft als ondertitel "Over contact als kernwaarde in therapie", en daar gaat inderdaad het hele boek over. In 37 goed leesbare hoofdstukken worden diverse aspecten beschreven van de psychotherapeutische relatie; het contact dat we met patiënten maken, hoe we dit contact versterken, instand houden, en hoe we dit contact (indien dat mogelijk en/of gewenst is) op een gegeven moment proberen te beëindigen. Dit laatste aspect (termineren van een psychotherapie) komt er overigens met maar één hoofdstuk wat bekaaid vanaf.