10februari2016

DJP

De Jonge Psychiater

Nederlandse Zorgautoriteit schept opt-out mogelijkheid voor diagnosevermelding op rekening

privacyNa jarenlange discussies en twee rechterlijke bodemprocedures heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) haar regelgeving aangepast aan de privacyeisen die haar door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zijn opgelegd. Het CBb oordeelde op 8 maart 2012 dat NZa een opt-out mogelijkheid moest creëren voor de verplichting de diagnose van patiënten op de rekening te vermelden (LJN: BV8297,  http://goo.gl/wqR0M). Deze verplichting stuitte op grote bezwaren van patiënten en van behandelaars wegens doorbreking van de privacy en van het medisch beroepsgeheim. In haar beslissing van 7 juni 2012, die gisteren werd bekendgemaakt, voldoet NZa aan de eis van het CBb. Zie voor de beslissing van NZa: http://goo.gl/zwuof.

 

Deze beslissing houdt het volgende in:

  1. Patiënten in psychotherapeutische of psychiatrische behandeling kunnen ter bescherming van hun privacy diagnosevermelding op de declaratie afwijzen. Wanneer patiënten van hun ziektekostenverzekering gebruik willen maken stellen zij met de behandelaar een ‘privacyverklaring’ op en sturen deze naar de verzekeraar. Diagnosevermelding op de declaratie is dan niet langer verplicht. Wel kan de medisch adviseur van de ziektekostenverzekeraar onder medisch beroepsgeheim om inlichtingen vragen.
  2. Bij zelfbetalende patiënten is diagnosevermelding op de rekening niet langer verplicht. Een privacyverklaring is niet nodig.
  3. In deze twee gevallen is ook toezending van DBC-registraties aan het dbc informatiesysteem (DIS) niet langer verplicht.

Zie ook pagina 9 tot en met 11 van de beslissing van NZa. De NZa heeft ook haar regelgeving aangepast: Regeling nr/CU-520 Declaratiebepalingen DBC GGZ kent vanaf nu (in artikel 7 daarvan) ‘uitzondering in geval van privacybezwaren’. Regeling nr4/CU-519 Regeling verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw kent vanaf nu (in artikel 6) ‘uitzonderingsbepaling’.

 

Door een opt-out mogelijkheid te creëren voor zowel de verplichting diagnostiek op de rekening kenbaar te maken als voor toezending van (gepseudonimiseerde) DBC-registraties aan het DIS van de overheid respecteert NZa de wens tot privacy van patiënten en de wens tot handhaving van het beroepsgeheim van behandelaars. Na jarenlange (rechts)strijd van psychiaters, psychotherapeuten en anderen, zowel vanuit DeVrijePsych (zie: http://goo.gl/UyO9e) als vanuit de Stichting KDVP (zie: www.kdvp.nl), stemt dit tot tevredenheid. De patiënt heeft voor wat betreft zijn of haar privacy meer rechten dan voorheen. Hij of zij kan weer zelf bepalen of diagnostische gegevens aan de verzekeraars en de overheid worden doorgegeven.

 

Voor verdere documentatie http://wp.me/p2aKuG-2U

 

Via: Kaspar Mengelberg / De Vrije Psych 

Deel dit artikel
FaceBook  Twitter