11februari2016

DJP

De Jonge Psychiater

Het misdadige brein

 

Interviewer:  Mensen die u onderzoekt, zijn dat voor u patiënten, verdachten, cliënten - hoe noemt u ze?

 

Psychiater:  Het zijn medemensen die verdacht worden van een strafbaar feit.

 

(Uit: Het misdadige brein - over het kwaad in onszelf).


Het misdadige brein

 

Antoine de Kom (1956) is een voor de Nederlandse literatuur niet onverdienstelijk schrijver en dichter. Misschien is het minder bekend dat hij naast schrijver en dichter ook forensisch psychiater is. Antoine de Kom was als forensisch psychiater geruime tijd verbonden aan het Pieter Baan Centrum. Als gedragsdeskundige adviseerde hij in enkele geruchtmakende strafzaken. Zo was hij onder ander betrokken bij het forensisch psychiatrisch onderzoek van Volkert van der G, de moordenaar van Pim Fortuyn.

In zijn recent verschenen boek Het misdadige brein, laat de auteur aan de hand van fictieve gesprekken zien hoe de forensisch psychiatrische rapportages die hij maakt tot stand komen. Omdat zijn beroepsgeheim het niet toelaat om over onderzoeken te spreken die hij in het verleden zelf heeft uitgevoerd, baseert de auteur zijn fictieve forensisch psychiatrische casuïstiek op enkele historische misdadigers.  Besproken worden onder andere Bin Laden, de Vos Reynaerde en de Sade. 

 Steeds vraagt de auteur zich af: Heeft deze verdachte een psychiatrische stoornis? Was die stoornis er ook ten tijde van het ten laste gelegde? Is er een oorzakelijk verband tussen de psychiatrische stoornis en het aan de verdachte ten laste gelegde? Wat dreef deze verdachte überhaupt om tot zijn afschuwelijke daden te komen? 

 In enkele intermezzo’s wordt de psychiater zelf geïnterviewd. Hoe zeker is hij van zijn onderzoek en advies? Wat roept de confrontatie met het kwaad in de medemens bij hemzelf op aan onzekerheden en angsten? Na het boek te hebben gelezen kom ik wederom tot de verontrustende conclusie die zo fraai is samengevat in de titel van een andere must read voor forensisch psychiaters: Bad men do what good men dream!

Deel dit artikel
FaceBook  Twitter